giovedì 21 gennaio 2016

Yuri Kuma ArashiTesti Tradotti

OPENING THEME
Ano mori de matteru - Bonjour Suzuki

ENDING THEME
TERRITORY - Miho Arakawa, Yoshiko Ikuta, Nozomi Yamane

Nessun commento:

Posta un commento