martedì 31 luglio 2018

Uwabami banzai - Onmyouza

Uwabami banzai - Onmyouza

Singolo: Ouka no kotowari (2000)
Album: Fuuin Kairan (2002)
Testo&musica: Matatabi
Lyrics

Uwabami banzai
Hora urei mo yamai mo mina
tama no houki de hakisuteru

Akai manako no harakara ga
mushi no iki nite takoodori

Nomedo nomedo yoi wa senu
masa ni uwabami banzai!

Ara kirei mo
kirai mo naku
koyoi no yoi ni yoishireru

Suwarimanako no musumera ni
hiyai shisen nagerarete mo

Yoedo yoedo shizumya senu
kore zo uwabami banzai!

Sora miagerya otentou sama
kyou mo ashita mo asatte mo

Uwabami banzai!
Traduzione

Evviva i bevitori incalliti!
Ecco, manda via il dolore e i malesseri
spazzolandoti l'alcool squisitamente.

I fratelli dagli occhi rossi,
senza fiato, ballano come polpi.

Bevi, bevi quanto vuoi senza ubriacarti,
invero, evviva i bevitori incalliti!

Perché non mettere da parte
accordi e disaccordi?
Stanotte godiamoci questa sbronza.

Anche se le fanciulle dagli occhi vitrei
ci lanceranno sguardi freddi.

Bevi, bevi quanto vuoi senza cadere,
davvero, evviva i bevitori incalliti!

Guardando il cielo, vedremo il Sole,
oggi, domani e dopodomani.

Evviva i bevitori incalliti!

NOTA: l'uwabami è un grosso serpente capace d'ingerire cose con la sua bocca grande, e per questo è associato ai bevitori incalliti.

Nessun commento:

Posta un commento